godo

Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Od dnia  03.04.2017r. rozpoczną się zapisy dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach na rok szkolny 2017/2018 i potrwają do 10.04.2017r.

Rodziców zainteresowanych prosimy o złożenie następujących dokumentów:

1. Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola wraz z załącznikami;

2. W przypadku dzieci niepełnosprawnych do „ Karty zgłoszenia dziecka” należy dołączyć:

a) orzeczenie o niepełnosprawności,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Karty zgłoszenia dziecka dostępne są w sekretariacie, oraz na stronie internetowej www.biedroneczki.com.pl w górnej zakładce Rekrutacja. Tam znajdą również Państwo terminy postępowania rekrutacyjnego oraz kryteria rekrutacji do przedszkola na rok 2017/2018.

 

 

 

 

 

 

 

  • DSC06478.JPG
  • DSC06480.JPG
  • DSC06484.JPG
  • DSC06492.JPG


Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak

postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...

                                                                       

                                                                                              Robert Fulghum