godo

Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach

REKRUTACJA DZIECI NA ROK 2018/2019

Przedszkole Publiczne nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach ogłasza nabór

na rok szkolny 2018/2019.

Dla dzieci urodzonych w roku 2015  - wolnych miejsc jest 22, 

dla dzieci urodzonych w roku 2012 – 2013 – wolnych miejsc 7

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY W DNIACH od 3 kwietnia 2018 r. do 10 kwietnia 2018 r.


Kartę zgłoszenia (wniosek) wraz wymaganymi dokumentami można pobrać w sekretariacie Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach lub ze strony internetowej www.biedroneczki.com.pl w górnej zakładce - Rekrutacja. Tam znajdą również Państwo terminy postępowania rekrutacyjnego oraz kryteria rekrutacji do przedszkola na rok 2018/2019. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkola określa Zarządzenie Nr 1186/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2018 r. (do pobrania w górnej zakładce -Rekrutacja).

1. Przedszkole jest czynne od 6.30 do 16.30. 

2. Zapewniamy bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dziecka, w wymiarze 5 godzin dziennie od godz. 8.00 do 13.00, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Czas ten przeznaczony jest na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

3. W przedszkolu dzieci objęte są terapią logopedyczną, rewalidacją oraz uczą się języka angielskiego od 3 roku życia,

4. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, tj. za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania wychowania i opieki w godzinach od 6.30 do 8.00 i od 13.00 do 16.30, wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty) za każdą godzinę zajęć. 

5. Posiadamy własną kuchnię. Dzieci spożywają świeże, domowe posiłki (śniadanie, II śniadanie, zupę, II danie obiadowe). Dzienna stawka żywieniowa wynosi 6 zł.

6. Powyższe opłaty podlegają zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

7. Rodzice dzieci realizujących roczne przygotowania przedszkolne, tzw. „zerówka”, wnoszą opłatę tylko za żywienie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

 

 

  • DSC06478.JPG
  • DSC06480.JPG
  • DSC06484.JPG
  • DSC06492.JPG


Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak

postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...

                                                                       

                                                                                              Robert Fulghum