godo

Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach

REKRUTACJA DZIECI NA ROK 2016/2017

Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach ogłasza nabór dzieci na rok 2016/2017. Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się 1 marca i potrwa do końca miesiąca.

Szczegółowy regulamin, harmonogram rekrutacji oraz wnioski o przyjęcie dostępne są w zakładce Rekrutacja.

Przedszkole usytuowane jest w spokojnej okolicy na obrzeżach miasta. Dysponujemy budynkiem jednopiętrowym, który posiada pięć sal zabaw, salę gimnastyczną, gabinet terapii, bibliotekę. Do każdej z sal przylegają szatnia i łazienka, dostosowane do wzrostu dzieci. Przedszkole jest dobrze wyposażone w środki dydaktyczne oraz sprzęt RTV. Naszym atutem jest duży ogród - miejsce codziennej zabawy naszych podopiecznych podejmowanej indywidualnie lub wspólnie z rówieśnikami. Jest dla dzieci także źródłem radości, relaksu, odpoczynku, nabywania wielu sprawności ruchowych i pokonywania przeszkód.

Placówka oferuje:

 • - swoje usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30;

 • - bezpłatny pobyt dziecka w godzinach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj. w godz. 8.00 -13.00; 1 zł za każdą godzinę poza podstawą programową;

 • - zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych;

 • - rozwój dzieci pod czujnym okiem wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która ustawicznie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności podejmując różne formy doskonalenia zawodowego;
 • - realizację programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz autorskich programów wspomagających rozwój i pracę z dziećmi;
 • - edukację i terapię dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz o potrzebie kształcenia specjalnego;

 • - opiekę logopedyczną;

 • - wsparcie pedagoga specjalnego;

 • - organizujemy wczesne wspomaganie rozwoju oraz zajęcia rewalidacyjne;

 • - prowadzimy diagnozę i terapię z zakresu integracji sensorycznej;

 • - współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;

 • - wspieramy rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych organizując konsultacje pedagogiczne i psychologiczne;

 • - zajęcia prowadzimy różnorodnymi metodami aktywizującymi, np. Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metodą Pedagogiki Zabawy, Metodą Dobrego Startu, Dziecięcej Matematyki E.Gruszczyk – Kolczyńskiej, wykorzystujemy elementy Metody Dennisona - Kinezjologii Edukacyjnej oraz gimnastyki twórczej R. Labana czy K. Orffa;

 • - rozwijamy zainteresowania, odkrywamy i wspieramy dziecięce talenty;

 • - prowadzimy naukę języka angielskiego;

 • - organizujemy zajęcia otwarte z udziałem rodziców;

 • - serwujemy zawsze zdrowe, świeże i ciepłe posiłki przygotowywane codziennie w naszej przedszkolnej kuchni;

 • - współpracujemy z wieloma instytucjami i ośrodkami kulturalnymi, ze środowiskiem lokalnym, organizujemy różnorodne wycieczki, liczne przedstawienia, na które zapraszani są aktorzy teatrów dla dzieci, wiele spotkań i imprez okolicznościowych.

Tworzymy zżytą rodzinę dzieci, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkola. Nasze programy nauczania opierają się na wspomaganiu i inspirowaniu działania dzieci. Na korzyść nas wszystkich działa szczera obustronna wymiana myśli i opinii między dorosłymi a dziećmi. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i sugestie rodziców związane z potrzebami dzieci.

 

 

 

 • DSC06478.JPG
 • DSC06480.JPG
 • DSC06484.JPG
 • DSC06492.JPG


Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak

postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...

                                                                       

                                                                                              Robert Fulghum