godo

Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach

Zestaw programów wychowania przedszkolnego realizowany w Przedszkolu Publicznym Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach

Podstawa prawna: art. 22a ust. 2b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

Lp.

Tytuł programu

Autorzy

Wydawnictwo (ewentualnie)

Data dopuszczenia

Numer dopuszczenia dyrektora

1.,,Nasze przedszkole”

Małgorzata Kwaśniewska,

Wiesława Żaba - Żabińska

MAC Edukacja

29.08.2016r.PR - 1/2016

Programy wspomagające pracę z dziećmi:

1.

Program adaptacji wstępnej Aleksandra Sornat Program własny 28.08.2014r. PR- 2 /2014
2.

Program profilaktyczny „Bezpieczny maluch”

Beata Pukalska Program własny 25.04.2006r. PR – 1/2006
3. Program pracy z dzieckiem zdolnym

Barbara Towalska

Anna Napiórkowska

Program własny 25 .05.2007r. PR – 1/2007
4.

Program zajęć plastycznych dla dzieci 6 – letnich o szczególnych zdolnościach plastycznych

Beata Pukalska Program własny 13.11.2007r. PR – 2/2007
5. Program zajęć muzycznych „Muzyczne dzieciaki” Beata Pukalska Aleksandra Matyńka Program własny 06.11.2008r. PR – 1/2008

6.

Program wychowawczy

Beata Pukalska Program własny 06.05.2010r. PR – 1/2010
7.

,,Ze sztuką za pan brat”

Aleksandra Matyńka Program własny 06.02.2013r. PR – 3/2013
8.

,,Z przyrodą za pan brat”

Aleksandra Sornat Program własny 06.02.2013r. PR – 4/2013
9.

Program zajęć z zakresu edukacji ekologicznej pt. "Bliżej natury"

Marta Kowalska

Sandra Major

Program własny 23.09.2014r. PR – 3/2014
10.

Program zajęć z udziałem rodziców  ,,Niezwykłe podróże – małe i duże”

Marta Kowalska Program własny 12.11.2014 PR – 4/2014

 

  • DSC06478.JPG
  • DSC06480.JPG
  • DSC06484.JPG
  • DSC06492.JPG


Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak

postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...

                                                                       

                                                                                              Robert Fulghum