godo

Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPY STARSZE 

6.30-8.00  SCHODZENIE SIĘ DZIECI, zajęcia indywidualne, rewalidacyjne, pomoc psychologiczno- pedagogiczna,                  zabawy swobodne.

8.00-8.30    ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE, ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe,                                            grafomotoryczne, zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych.

8.30-8.45     PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA, porządkowanie sali, zabiegi higieniczne.

8.45-9.00      ŚNIADANIE

9.00-10.00  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE, realizacja zadań edukacyjnych wynikających z programu wychowania                            przedszkolnego

10.00-10.10  II ŚNIADANIE

10.10-11.45  POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery lub zabawy                                  swobodne, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

11.45-12.00  PRZYGOTOWANIE DO OBIADU, czynności samoobsługowe.

12.00-12.15  OBIAD, zupa

12.15-13.15  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE, przygotowanie do posługiwania się językiem obcym, słuchanie bajek,                              ćwiczenia relaksacyjne, zabawy  tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i z dzieckiem z                                            potrzebami edukacyjnymi.

13.15-13.45  ZABAWY SWOBODNE, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

13.45-14.00  PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

14.00-14.30  OBIAD, II danie.

14.30-16.30  ĆWICZENIA OGÓLNOROZ\WOJOWE I SAMORZUTNA AKTYWNOŚĆ DZIECI, zabawy ruchowe                            oraz gry i zabawy  dydaktyczne, udział w zajęciach dodatkowych, ćwiczenia manualne
                     i grafomotoryczne, rozchodzenie się dzieci.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPY MŁODSZE 

6.30-8.00    SCHODZENIE SIĘ DZIECI, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, praca indywidualna
                   z dzieckiem.

8.00-8.25   ĆWICZENIA OGÓLNOROZWOJOWE, ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe,                                           grafomotoryczne, zabawy ruchowe.

8.25-8.40    PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA, porządkowanie sali, zabiegi higieniczne.

8.40-9.00    ŚNIADANIE

9.00-09.20   ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE, realizacja zadań edukacyjnych wynikających z programu wychowania                             przedszkolnego.

9.20-10.00    ZABAWY SWOBODNE, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

10.00-10.10   II ŚNIADANIE

10.10-10.30   CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE

10.30-11.45   POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery lub zabawy                                   swobodne, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

11.45-12.00   PRZYGOTOWANIE DO OBIADU, czynności samoobsługowe.

12.00-12.15   OBIAD, zupa

12.15-13.30   ODPOCZYNE POOBIEDNI, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

13.30-14.00   PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

14.00-14.30   OBIAD, II danie.

14.30-15.15   ĆWICZENIA OGÓLNOROZ\WOJOWE I SAMORZUTNA AKTYWNOŚĆ DZIECI, gry i zabawy                                   dydaktyczne, ćwiczenia  manualne, artykulacyjne i grafomotoryczne, zabawy dowolne.

15.15-16.30    POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, zabawy ruchowe,
                       rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

  • DSC06478.JPG
  • DSC06480.JPG
  • DSC06484.JPG
  • DSC06492.JPG


Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak

postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...

                                                                       

                                                                                              Robert Fulghum