godo

Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji do Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2019/2020

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym - Od dnia 4 marca 2019 r. do dnia 22 marca 2019 r.
- Termin w postępowaniu uzupełniającym - Od 25 kwietnia 2019 r. do dnia 10 maja 2019r.

2. Powołanie przez dyrektorów przedszkoli komisji rekrutacyjnych oraz wyznaczenie ich przewodniczących: 
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym - Do dnia 22 marca 2019 r.
- Termin w postępowaniu uzupełniającym - Do dnia 10 maja 2019 r.

3. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego przy szkole podstawowej i wykonanie czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym - Do dnia 25 marca 2019r.
- Termin w postępowaniu uzupełniającym - Do dnia 14 maja 2019 r.

4. Podanie przez komisję kwalifikacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym - Do dnia 28 marca 2019 r.
- Termin w postępowaniu uzupełniającym - Do dnia 15 maja 2019 r.

5. Podanie przez komisję kwalifikacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego: 
- Termin w postępowaniu rekrutacyjnym - Do dnia 29 marca 2019 r.
- Termin w postępowaniu uzupełniającym - Do dnia 17 maja 2019 r.

6. Możliwość wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem do komisji rekrutacyjnych o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego. W ciągu 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

7. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia o odmowie przyjęcia kandydata do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego. W ciągu 5 dni od dnia wpływu wniosku od rodzica.

8. Możliwość wniesienia przez rodzica kandydata odwołania do dyrektora przedszkola od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W ciągu 7 dni od uzyskania uzasadnienia od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

9. Rozpatrzenie przez dyrektora przedszkola odwołania rodzica kandydata od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. W ciągu 7 dni od otrzymania przez dyrektora przedszkola lub szkoły odwołania rodzica od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania:

* Oświadczenie rodzica (.doc) (.doc)
* Uchwała - Kryteria rekrutacji
* Wniosek o przyjęcie do przedszkola (.doc)
Wniosek o przyjęcie do przedszkola (.pdf)
* Zarządzenie nr. 48
* Zarządzenie nr. 48 - Burmistrz (rekrutacja)

  • DSC06478.JPG
  • DSC06480.JPG
  • DSC06484.JPG
  • DSC06492.JPG


Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak

postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...

                                                                       

                                                                                              Robert Fulghum