godo

Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach

RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka  jest Przedszkole Publiczne Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach.

2) W sprawach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola.

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą jedynie w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, do promowania osiągnięć dzieci na terenie przedszkola oraz na stronie internetowej placówki.

4) Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

7) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania danych.

 

W razie pytań prosimy o kontakt :

e-mail: pyrzycepp3@wp.pl

tel.: 091 570 07 07

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Marta Kowalska

e-mail: pp3iod@wp.pl

 

 

 

  • DSC06478.JPG
  • DSC06480.JPG
  • DSC06484.JPG
  • DSC06492.JPG


Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak

postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...

                                                                       

                                                                                              Robert Fulghum