Kiedy trzeba zgłosić półkolonie - najważniejsze informacje
Kategorie:

Kiedy trzeba zgłosić półkolonie – najważniejsze informacje

Kiedy trzeba zgłosić półkolonie – najważniejsze informacje – dzieci i młodzież bardzo lubią uczęszczać na półkolonie, ponieważ wtedy mają możliwość spotkania się z rówieśnikami, jak również w interesujący sposób mogą rozwijać swoje pasje. Półkolonie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ aby w nich uczęszczać nie trzeba wyjeżdżać poza obszar swojego miejsca zamieszkania. W związku z tym, że taka forma wypoczynku cieszy się dużym powodzeniem to nie brakuje również osób, które są chętne do organizacji takich półkolonii. Natomiast z tym wiąże się kilka spraw związanych z kwestią formalności. I właśnie dlatego postanowiliśmy przestawić Państwu najbardziej potrzebne informacje związane z organizacją półkolonii.

Kwestie dotyczące zgłoszenia półkolonii do kuratorium oświaty

Każdy podmiot, który planuje zorganizować półkolonie trwające dłużej niż dwa dni dla dzieci i młodzieży powinien taki fakt zgłosić do kuratorium oświaty. Kuratorium oświaty właściwym miejscowo jest zawsze ta instytucja, która znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania organizatora, bądź w pobliżu miejsca jego głównej siedziby. Składając zgłoszenie odnośnie organizacji półkolonii trzeba być bardzo ostrożnym pod względem tego, czy do dobrego miejscowo kuratorium oświaty tego dokonujemy. Bowiem w przypadku, gdy zajdzie jakakolwiek pomyłka to kuratorium może nie przyjąć naszego wniosku, a tym samym my nie będzie w stanie zorganizować półkolonii, ponieważ jeżeli tego dokonamy bez uprzedniej zgody to grozić nam będą wysokie grzywny w tego tytułu.

Termin składania wniosku w sprawie realizacji półkolonii

Terminem składania wniosku w sprawie realizacji półkolonii jest minimum czternaście dni przed planowanym ich rozpoczęciem. Termin jest wyznaczony ustawowo i musi zostać zachowany, jeżeli chcemy, aby wszystkie wymogi formalne zostały w pełni spełnione.

O czym trzeba w sposób szczególny pamiętać podczas składania zgłoszenia o organizację półkolonii?

Otóż, podczas składania zgłoszenia o organizację półkolonii trzeba w szczególności pamiętać o dołączeniu odpowiednich załączników. Załącznikami tymi powinien być przede wszystkim szkic, który przedstawiał zarys poszczególnych pomieszczeń, w których będą przebywali dzieci i młodzież na półkoloniach, ale także opinia straży pożarnej, czy budynek oraz cały teren spełnia odpowiednie wymagania odnoszące się do przepisów przeciwpożarowych. W związku z tym, jeżeli cała dokumentacja będzie się zgadzała to bez problemu będziemy mogli takie półkolonie zorganizować dla dzieci i dla młodzieży.

To musisz zapamiętać!

Kiedy trzeba zgłosić półkolonie - najważniejsze informacjePrzed zdecydowaniem się na zgłoszenie organizacji półkolonii trzeba pamiętać również o tym, aby mieć dysponować do tego celu odpowiednim zapleczem logistycznym. Otóż należy przede wszystkim powołać odpowiednią liczbę zarówno wychowawców, którzy będą się opiekowali dziećmi podczas takich zajęć, jak również kierownika, który będzie sprawował pieczę nad półkoloniami. Jeżeli chodzi o wychowawców to na grupę 20 osób powinna przypadać przynajmniej jedna taka osoba. Wychowawcą na półkoloniach może zostać osoba niekarana, pełnoletnia, posiadająca kurs przygotowujący do wypoczynku dzieci, jak również osoba która odznacza się wykształceniem średnim. Z kolei, jeżeli chodzi o kierownika to może nim zostać osoba, która posiada minimum wykształcenie średnie, jest pełnoletnia, nie była karana w przeszłości, posiada ukończony kurs na kierownika wypoczynku, jak również wykazuje się przynajmniej trzyletnim doświadczeniem odnośnie prowadzenia zadań dydaktyczno-wychowawczych, bądź prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Bardzo przydatną informacją jest także to, że w przypadku potwierdzenia niekaralność danej osoby należy przedstawić stosowne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego. Przy czym, każde zaświadczenie pochodzące z takiego wykazu Krajowego Rejestru Sądowego ma moc prawną wyłącznie przez okres dwunastu miesięcy od pobrania takiego dokumentu. Jeżeli czas ten jest dłuższy to należy ponownie takie zaświadczenie uzyskać, ponieważ w przeciwnym wypadku nie będzie ono miało mocy prawnej.

Informacją godną zapamiętania jest też to, że osoba pełniąca funkcję kierowniczą na półkoloniach nie może wypełniać zarazem zadań, które są przeznaczone dla wychowawców. Otóż, niedopuszczalna jest również sytuacja, w której kierownik danych półkolonii wykonuje w sposób jednoczesny taką rolę na innych półkoloniach. Wszystkie kwestie związane z organizacją półkolonii są dokładnie sprecyzowane w polskim prawie, a do aktów prawnych, które tyczą się takiej organizacji należy zaliczyć w szczególności: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Półkolonie może zorganizować praktycznie każdy, kto posiada do tego odpowiednie predyspozycje oraz zaplecze zarówno to logistyczne, jak i kadrowe. Otóż, w myśl polskich przepisów prawa, półkolonie mogą być zorganizowane zarówno przez placówkę wychowawczą, szkołę, osobę fizyczną, jak również osobę prawną. Pod warunkiem, jeżeli spełnia ona wszystkie formalne aspekty związane z organizacją wypoczynku dla dzieci.